Om oss

image1

Feelster grundades i början av 2018  efter att  vår grundare Mikael Svensson  baserat på egen erfarenhet  samt sätt vilken skada psykisk ohälsa och stress orsakar inte bara i folks privatliv men även i arbetslivet och på arbetsplatser. 
Han tänkte då vad kan vi göra?


 Vår tanke är att ju snabbare man kan hitta problemet ju större sannolikhet är det att man kan sätta in behandling som gör att man inte hamnar i en sits där det blir väldigt svårt att ta sig tillbaka. 
Därav så skapades feelster i missionen att kunna hjälpa så många som möjligt och har som målsättning att kunna ha positiv påverkan hos minst 1 miljon personer,


Kommer vi lyckas nå dit? Ingen aning men vi tänker iallafall försöka.

Sekretesspolicy

 

 • Insamling av personlig informationVi samlar in information från dig när du registrerar dig i appen Feelster, loggar in på ditt konto, när du är aktiv i appen. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn och din e-postadress. Informationen inkluderar även dom svar du levererar i appen.All information som samlas in synliggörs anonymt och ingen annan än vi på Feelster har åtkomst till din personliga data.


 •  Vart finns personuppgifterna sparade 


Personuppgifter finns sparade i feelsters databas väl säkrad.


 • Vilken information sparas


Vid registrering och inloggning sparas personlig data utöver registreringsformuläret även data på geografisk plats. I appen ställs lämnas information dagligen kring användarens upplevda mående. Svaren är på en skala mellan 1 till 4. Siffrorna speglar användarens egna upplevda hälsa för den ställda frågan. Svarsalternativ 1 tolkas som mycket dålig upplevd hälsa. medans 4 tolkas som mycket bra. Svaren räknas in i Feelsters modell och det specifika svaret finns sparat i datasystemet. Om Feelster appen är godkänd av användaren att koppla ihop med mobilens inbyggda gps så hämtas platsinformation.


 • Varför sparas informationen


Användarens data slås ihop med övriga användare på arbetsplatsen. Användaren behöver kunna verifieras för att tilldelas rätt arbetsplats men även för att kunna få hjälp vid tillfällen då det efterfrågas av användaren. 

Data utifrån frågor som användaren svarar på sparas i Feelsters datasystem och synliggörs enbart för dom med tillgång till adminpanelen. Datan sparas för att hjälpa organisationen att se trender och trend vändningar. Datan används för att analysera nuläget och för att följa förändring.


 • Vem har tillgång till informationen


Feelster har tillgång till all typ av registrerade data från app och webbplattform. Informationen finns sparad i Feelsters databas. VD i feelster har tillgång till all insamlad data,personal inom Feelster har endast tillgång till anonym information som är liksidigt med det som organisationen hittar i adminpanelen.


 • Adminpanel


Utvalda interna administratörer förslagsvis men inte enbart är HR samt Chef

admin har möjlighet att ta bort användare men inte lägga till nya.

Webbplattformen visar data på ett anonymt och aggregerad nivå


 • Datalagring


Vår serverleverantör(microsoft azure) har datan sparad på dedikerade servrar för vår räkning. Dem ansvarar för att säkerställa att all lagrad data sköts enligt aktuell lagstiftning och att ingen utan tillstånd från Feelster har möjlighet att komma åt datan.


 • Tredjepart


När organisationen/kunden väljer att använda sig av en konsult (tredjepart) vid en del interna projekt kan tredjepart få tillgång till webbplattformen. Det innebär att personen får samma tillgång till information som de utvalda administratörerna får. Utöver det så säljer, handlar, eller på annat sätt överför, vi inte personligt identifierbar information till utomstående parter.


 • Vad informationen används till


Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

Att hjälpa din arbetsgivare, chef och HR att skapa en så bra arbetsmiljö för dig som möjligt. Genom att kontinuerligt följa sammanställd information om hur hela organisationen mår. Vilket innebär att personlig data aldrig kommer att synas.

Personlig information som namn och mailadress används vid administrering av användare på webplattformen. Lika så används informationen till att göra kontinuerliga undersökning kring användarens upplevda hälsa på arbetsplatsen.


 • Syftet med sparad information


Syftet med den sparade informationen är för att hjälpa organisationen att enkelt kunna analysera hur arbetsplatsen och medarbetarna mår. Det görs genom att primärt se trender på aggregerad nivå och all data är anonym för din arbetsgivare om dig som enskild person såvida du inte aktivt valt att visa din specifika information eller valt att välja att få företaget notifierat om att du vill ha hjälp. 


 • Informationsskydd


Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb , får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.


 • Radera användare


Tjänsten är inköpt av din arbetsgivare i syfte att öka personalhälsan och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Slutar du på arbetsplatsen raderas din användare och all din data, Du kommer få ett e-postmeddelande från feelster om att kontot är avslutat och du kan radera appen. När du är borttagen raderas all data registrerad om dig I Feelsters databas.


 • Ändringar i integritetspolicy


Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Om vi gör ändringar, lägger vi in dem och kommer att indikera policyns nya effektiva datum på den här sidan. Om vi gör väsentliga ändringar av denna policy, meddelar vi dig via e-post.


 • Samtycke


Genom att använda vår app godkänner du vår integritetspolicy som innefattar alla punkter ovan.