Hur gör vi?

Vad gör vi

Vårt system jobbar med att samla in data över anställdas psykiska välmående och stress. 

Vi ser en oroväckande utveckling i nutid men även historiskt över antal sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa & stress relaterade sjukdomar, Trenden är alarmerande brant och så även kostnaderna det för med sig. Men den största kostnaden som kommer är en man kanske inte kan räkna på lika bra och det är den personliga, En anställd som mår bra kommer både prestera mer men även bättre på alla punkter. En sjukskrivning är alltid en negativ sak och speciellt en som hade kunnat undvikas.

image1
image2

Samlar in data

Det vi gör är att samla in data. och som med allt inom analys så ju mer data man kan få in ju större sannolikhet är det att analysen blir bra. Det svåra är att samla in mycket data till en liten ansträngning för personalen. Här har vi marknadens bästa lösning och därav kan vi få fram underlag av absolut världsklass

image3

Sammanställning av datan

Då vi samlar in stora mängder data så behöver den sorteras och sammanställas för att ni ska kunna få en bra helhetsbild över hela eller delar av er organisation samt ge er den information ni behöver.

image4

Visualiserar datan

Data är bara 1or och 0or om den inte visualiseras på bra sätt. Vi lägger mycket tid på att kunna förvandla dom till exakt den information ni behöver på ett extremt enkelt och lätt administrerat sätt. Ni kan se allt ifrån hela verksamheten på världs basis ända ner till åldersgrupp och skift på specifik arbetsplats. Vi har oändliga möjligheter i hur vi kan anpassa datan efter för hur den ska passa i ert arbete. All data är dock på aggregerad nivå och inte person specifik om inte personalen vill att  den ska vara det! 


Den här punkten är så massiv men kan se det lite som  ni kan få se datan exakt som ni vill ha den för att passa erat företag och ert arbetssätt

Kunder

image5

För oss anonymitet  av högsta vikt och det är i allt från insamlad data till vilka företag vi hjälper mot en bättre arbetsplats. Självklart är vi otroligt stolta över vilka kunder vi har på kundlistan men det stannar just där med oss! 

Hoppas ert företag snart ingår i den fina kundkretsen av bolag som väljer personalen i första hand.